fbpx

Những câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm câu trả lời? Chúng tôi có những gì bạn cần ngay tại đây!

Tổng Quát

Là gì Permission.io?
Là gì PermissionNhiệm vụ của .io?
Là gì Permission Quảng cáo?
Các nhà quảng cáo có thể xem dữ liệu cá nhân của tôi không?
Là gì ASK?
Tôi kiếm tiền bằng cách nào ASK?
Tổng cung của ASK?
Is ASK một Mã thông báo ERC-20?
Kinh tế tiền xu dùng để làm gì ASK?
Là gì ASK Lưu trữ trên Permission.io?
"KYC" là gì?
Những loại ví khác hỗ trợ ASK?
Những gì làm cho ASK Độc nhất?

Tiện ích mở rộng trình duyệt

Làm cách nào để tôi có thể tìm hiểu tốt nhất về tiện ích mở rộng của trình duyệt?

Giới thiệu

Liệu Permission có một chương trình giới thiệu?

Chương trình Đại sứ

Liệu Permission có một chương trình đại sứ?

Cầu

Làm cách nào để di chuyển di sản của tôi ASK đến Đa giác ASK?
Web3 Quảng cáo sẽ được xây dựng trên Permission.