fbpx

ASK®

Tiền điện tử để quảng cáo trong Web3 và Metaverse

DASHBOARD
100,000,000,000

tổng số tiền
cung cấp

16,166,892,172

lưu hành
cung cấp

CUNG CẤP CHI TIẾT KHẢO SÁT
DỰ ÁN CUNG CẤP LƯU THÔNG

Biểu đồ này phản ánh số lượng mã thông báo dự kiến ​​sẽ được mở khóa và phát hành vào nguồn cung lưu hành. Lưu ý rằng nguồn cung lưu hành thực tế có thể khác đáng kể so với dự báo, vì các thành viên trong nhóm, người mua và người ủng hộ tiếp tục tự nguyện tăng lượng khóa của họ.

CÁC PERMISSION MÃ THÔNG BÁO

ASK là một mã thông báo ERC20 giao dịch trên Mạng đa giác - giải pháp mở rộng Ethereum ưu việt.

 

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo đa giác:
0xaA3717090CDDc9B227e49d0D84A28aC0a996e6Ff

Xem trên Polygonscan

TƯỜNG SN CÓ SN.

Sắp có thêm ví!

SỞ GIAO DỊCH

ASK có sẵn để mua trên các sàn giao dịch này

Tìm hiểu thêm
Web3 Quảng cáo sẽ được xây dựng trên Permission.